Affischer & programblad
Jag använder nästan enbart Photoshop och InDesign för trycksaksproduktion, någon gång kompletterat med Illustrator. Quark XPress använde jag i många år, men tröttnade.


Klicka för större bilder
Ovan två programblad. Klicka för att se mer.